POLITYKA PRYWATNOŚCI – artgoldenmaple

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE O IDENTYFIKACJI OSOBOWEJ
Możemy zbierać osobiste dane identyfikacyjne od Użytkowników na różne sposoby, w tym między innymi, gdy Użytkownicy odwiedzają naszą stronę, rejestrują się w miejscu, wypełniając formularz oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami, które udostępniamy na naszej stronie. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o, w stosownych przypadkach, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, informacje o karcie kredytowej,

Użytkownicy mogą jednak odwiedzać naszą Stronę anonimowo.

Będziemy zbierać dane osobowe od Użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekażą nam takie informacje. Użytkownicy zawsze mogą odmówić podania osobistych informacji identyfikacyjnych, z wyjątkiem tego, że może to uniemożliwić im angażowanie się w określone działania związane z witryną.

NIEOSOBISTE INFORMACJE O IDENTYFIKACJI
Możemy zbierać nieosobowe informacje identyfikacyjne dotyczące Użytkowników za każdym razem, gdy wchodzą w interakcję z naszą Stroną. Nieosobowe informacje identyfikacyjne mogą obejmować nazwę przeglądarki, rodzaj komputera i informacje techniczne dotyczące sposobów połączenia Użytkowników z naszą Stroną, takie jak system operacyjny i wykorzystywanych dostawców usług internetowych oraz inne podobne informacje.

JAK KORZYSTAMY Z ZBIERANYCH INFORMACJI
Golden Maple zbiera i wykorzystuje dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

Aby spersonalizować doświadczenie użytkownika
Możemy wykorzystać dane zbiorcze, aby zrozumieć, w jaki sposób nasi Użytkownicy jako grupa korzystają z usług i zasobów udostępnianych w naszej Witrynie.
Przetwarzanie transakcji
Możemy wykorzystać informacje, które Użytkownicy podają o sobie podczas składania zamówienia tylko w celu świadczenia usług dla tego zamówienia. Nie udostępniamy tych informacji stronom zewnętrznym, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do świadczenia usługi.
Aby wysyłać okresowe e-maile

Adres e-mail podany przez użytkowników do przetwarzania zamówienia będzie używany wyłącznie do wysyłania im informacji i aktualizacji dotyczących ich zamówienia. Może być również wykorzystywany do odpowiadania na ich zapytania i/lub inne prośby lub pytania. Jeśli Użytkownik zdecyduje się wyrazić zgodę na naszą listę mailingową, otrzyma e-maile, które mogą zawierać wiadomości firmowe, aktualizacje, powiązane informacje o produktach lub usługach itp. Jeśli w dowolnym momencie Użytkownik chciałby zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail, dołączymy szczegółowe instrukcje dotyczące rezygnacji z subskrypcji na dole każdego e-maila lub Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony.
JAK CHRONIMY TWOJE INFORMACJE
Przyjmujemy odpowiednie praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych przechowywanych na naszej stronie.

Wrażliwa i prywatna wymiana danych między Witryną a jej Użytkownikami odbywa się za pośrednictwem zabezpieczonego kanału komunikacji SSL i jest szyfrowana i chroniona podpisami cyfrowymi.

UDOSTĘPNIANIE SWOICH OSOBOWYCH INFORMACJI
Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie wypożyczamy użytkownikom osobistych danych identyfikacyjnych innym osobom. Możemy udostępniać ogólne zagregowane informacje demograficzne, które nie są powiązane z żadnymi danymi osobistymi dotyczącymi odwiedzających i użytkowników naszym partnerom biznesowym, zaufanym podmiotom stowarzyszonym i reklamodawcom w celach opisanych powyżej. Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, aby pomóc nam w prowadzeniu naszej działalności i Witryny lub administrować działaniami w naszym imieniu, Takie jak wysyłanie biuletynów lub ankiet. Możemy udostępniać Twoje informacje tym stronom trzecim w tych ograniczonych celach, pod warunkiem, że wyraziłeś na to zgodę.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
Golden Maple ma prawo do aktualizacji tej polityki prywatności w dowolnym momencie. Kiedy to zrobimy, wyślij Ci e-mail. Zachęcamy użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby być na bieżąco informowanym o tym, w jaki sposób pomagamy chronić gromadzone przez nas dane osobowe. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności i uświadomienie sobie zmian.

TWOJA AKCEPTACJA TYCH WARUNKÓW
Korzystając z tej strony, wyrażasz akceptację tej polityki i warunków korzystania z usługi. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką, nie korzystaj z naszej strony. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w tej polityce zostanie uznane za akceptację tych zmian.
INFORMACJE O IDENTYFIKACJI OSOBOWEJ
Możemy zbierać osobiste dane identyfikacyjne od Użytkowników na różne sposoby, w tym między innymi, gdy Użytkownicy odwiedzają naszą stronę, rejestrują się w miejscu, wypełniając formularz oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami, które udostępniamy na naszej stronie. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o, w stosownych przypadkach, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, informacje o karcie kredytowej,

Użytkownicy mogą jednak odwiedzać naszą Stronę anonimowo.

Będziemy zbierać dane osobowe od Użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekażą nam takie informacje. Użytkownicy zawsze mogą odmówić podania osobistych informacji identyfikacyjnych, z wyjątkiem tego, że może to uniemożliwić im angażowanie się w określone działania związane z witryną.

NIEOSOBISTE INFORMACJE O IDENTYFIKACJI
Możemy zbierać nieosobowe informacje identyfikacyjne dotyczące Użytkowników za każdym razem, gdy wchodzą w interakcję z naszą Stroną. Nieosobowe informacje identyfikacyjne mogą obejmować nazwę przeglądarki, rodzaj komputera i informacje techniczne dotyczące sposobów połączenia Użytkowników z naszą Stroną, takie jak system operacyjny i wykorzystywanych dostawców usług internetowych oraz inne podobne informacje.

JAK KORZYSTAMY Z ZBIERANYCH INFORMACJI
Golden Maple zbiera i wykorzystuje dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

Aby spersonalizować doświadczenie użytkownika
Możemy wykorzystać dane zbiorcze, aby zrozumieć, w jaki sposób nasi Użytkownicy jako grupa korzystają z usług i zasobów udostępnianych w naszej Witrynie.
Przetwarzanie transakcji
Możemy wykorzystać informacje, które Użytkownicy podają o sobie podczas składania zamówienia tylko w celu świadczenia usług dla tego zamówienia. Nie udostępniamy tych informacji stronom zewnętrznym, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do świadczenia usługi.
Aby wysyłać okresowe e-maile

Adres e-mail podany przez użytkowników do przetwarzania zamówienia będzie używany wyłącznie do wysyłania im informacji i aktualizacji dotyczących ich zamówienia. Może być również wykorzystywany do odpowiadania na ich zapytania i/lub inne prośby lub pytania. Jeśli Użytkownik zdecyduje się wyrazić zgodę na naszą listę mailingową, otrzyma e-maile, które mogą zawierać wiadomości firmowe, aktualizacje, powiązane informacje o produktach lub usługach itp. Jeśli w dowolnym momencie Użytkownik chciałby zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail, dołączymy szczegółowe instrukcje dotyczące rezygnacji z subskrypcji na dole każdego e-maila lub Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony.
JAK CHRONIMY TWOJE INFORMACJE
Przyjmujemy odpowiednie praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych przechowywanych na naszej stronie.

Wrażliwa i prywatna wymiana danych między Witryną a jej Użytkownikami odbywa się za pośrednictwem zabezpieczonego kanału komunikacji SSL i jest szyfrowana i chroniona podpisami cyfrowymi.

UDOSTĘPNIANIE SWOICH OSOBOWYCH INFORMACJI
Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie wypożyczamy użytkownikom osobistych danych identyfikacyjnych innym osobom. Możemy udostępniać ogólne zagregowane informacje demograficzne, które nie są powiązane z żadnymi danymi osobistymi dotyczącymi odwiedzających i użytkowników naszym partnerom biznesowym, zaufanym podmiotom stowarzyszonym i reklamodawcom w celach opisanych powyżej. Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, aby pomóc nam w prowadzeniu naszej działalności i Witryny lub administrować działaniami w naszym imieniu, Takie jak wysyłanie biuletynów lub ankiet. Możemy udostępniać Twoje informacje tym stronom trzecim w tych ograniczonych celach, pod warunkiem, że wyraziłeś na to zgodę.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
Golden Maple ma prawo do aktualizacji tej polityki prywatności w dowolnym momencie. Kiedy to zrobimy, wyślij Ci e-mail. Zachęcamy użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby być na bieżąco informowanym o tym, w jaki sposób pomagamy chronić gromadzone przez nas dane osobowe. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności i uświadomienie sobie zmian.

TWOJA AKCEPTACJA TYCH WARUNKÓW
Korzystając z tej strony, wyrażasz akceptację tej polityki i warunków korzystania z usługi. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką, nie korzystaj z naszej strony. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w tej polityce zostanie uznane za akceptację tych zmian.
Udało Ci się zasubskrybować!
Ten adres e-mail został zarejestrowany