Làm thế nào để làm sạch cọ sơn dầu trong 4 bước đơn giản? – artgoldenmaple

Làm thế nào để làm sạch cọ sơn dầu trong 4 bước đơn giản?

how to clean oil paint brushes

Chỉ cần thêm một giọt dầu vào bàn chải sạch, ướt, và định hình nó bằng cách véo phẳng bằng ngón tay của bạn. Bất kỳ sợi lông hoặc lông khó chịu nào cũng có thể được cắt bằng một chiếc kéo nhỏ.

How to clean oil paint brushes step 1

How to clean oil paint brushes step 2

How to clean oil paint brushes step 3

How to clean oil paint brushes step 4

how to clean oil paint brushes

Chỉ cần thêm một giọt dầu vào bàn chải sạch, ướt, và định hình nó bằng cách véo phẳng bằng ngón tay của bạn. Bất kỳ sợi lông hoặc lông khó chịu nào cũng có thể được cắt bằng một chiếc kéo nhỏ.

How to clean oil paint brushes step 1

How to clean oil paint brushes step 2

How to clean oil paint brushes step 3

How to clean oil paint brushes step 4

Bạn đã đăng ký thành công!
Email này đã được đăng ký