WARUNKI USŁUGI – artgoldenmaple

WARUNKI USŁUGI

Zobowiązania i zobowiązania stron poniesione przed terminem rozwiązania umowy przeżywają wypowiedzenie niniejszej umowy we wszystkich celach.
Niniejsze Warunki korzystania z usługi są skuteczne, chyba że i do czasu ich zakończenia przez Ciebie lub nas. Możesz zakończyć niniejsze Warunki korzystania z usługi w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny. Jeśli w naszej jedynej ocenie nie spełniasz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś żadnego terminu lub postanowienia niniejszych Warunków korzystania z usługi, możemy również rozwiązać tę umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia i pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do daty rozwiązania umowy włącznie; I/lub w związku z tym mogą odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub ich części).

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „ Usługę ”i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („ Warunki korzystania z usługi”, „ Warunki ”), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępne przez hiperłącze. Niniejsze Warunki korzystania z usługi mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym bez ograniczeń użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i/lub współtwórcami treści.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków korzystania z usługi przed uzyskaniem dostępu do naszej strony internetowej lub skorzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych Usług. Jeśli niniejsze Warunki korzystania z usługi są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków korzystania z usługi.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do bieżącego sklepu również podlegają Warunkom korzystania z usługi. Z najnowszą wersją Warunków korzystania z usługi możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do witryny internetowej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian stanowi akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. SCTION 17-UMOWA LEPSZA

SEKCJA 1-WARUNKI SKLEPÓW ONLINE
Zgadzając się na niniejsze Warunki korzystania z usługi, oświadczysz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na zezwolenie na korzystanie z tej strony przez osoby małoletnie pozostające na Twoim utrzymaniu.
Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani też nie możesz, podczas korzystania z Serwisu, naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych robaków ani wirusów ani żadnego kodu o destrukcyjnym charakterze.
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie Twoich Usług.

SEKCJA 2-WARUNKI OGÓLNE
Brak przez nas wykonywania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub świadczenia niniejszych Warunków korzystania z usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub świadczenia.
Rozumiesz, że Twoje treści (nie licząc informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w stanie niezaszyfrowanym i obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
Niniejsze Warunki korzystania z usługi oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całą umowę i porozumienie między Tobą a nami oraz regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub współczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, Między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków korzystania z usługi).
Nagłówki użyte w niniejszej umowie są zawarte wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3-DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I CZASNOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych informacji i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie jest na własne ryzyko.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4-MODYFIKACJE DO SŁUŻBY I CENY
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie do modyfikowania lub zaprzestawania usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) bez powiadomienia w dowolnym momencie.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek zmiany, zmianę ceny, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5-PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków korzystania z usługi nie mogą być interpretowane przeciwko stronie sporządzającej. SEKCJA 18-PRAWO ZARZĄDZAJĄCE
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w skle pie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlacz Twojego monitora w dowolnym kolorze będzie dokładny.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub Usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Niniejsze Warunki korzystania z usługi oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy usługi, podlegają prawu Hongkongu i są interpretowane zgodnie z nim.
SEKCJA 19-ZMIANY W WARUNKACH USŁUGI

SEKCJA 6-DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O RACHUNKACH I KONTA
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które złożymy u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej jedynej oceny wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Wyrażasz zgodę na dostarczenie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji dotyczących zakupu i konta dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym skle pie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie na tej stronie.

SEKCJA 7-OPCJONALNE NARZĘDZIA
Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi innych firm, nad którymi nie monitorujemy ani nie mamy żadnej kontroli ani danych wejściowych.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi ”, jak jest” i „ jako dostępne ”bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi stron trzecich lub związanej z tym.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej.
Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej lub Serwisu lub dostęp do niego po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług stanowi akceptację tych zmian.
SEKCJA 20-INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków korzystania z usługi należy przesyłać do nas pod adresem Amandan @ Goldenmaple.com
100 Lauman Ln, drugie piętro, Hicksville, Nowy Jork, 11801
Whatsapp 86 13367006156 E-mail:amanda@artgoldenmaple.com
Tel: 1(678)5399995 Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję.
Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani też zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż Ty lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze, które zamieszczasz i ich dokładność.Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian.
Zobowiązania i zobowiązania stron poniesione przed terminem rozwiązania umowy przeżywają wypowiedzenie niniejszej umowy we wszystkich celach.
Niniejsze Warunki korzystania z usługi są skuteczne, chyba że i do czasu ich zakończenia przez Ciebie lub nas. Możesz zakończyć niniejsze Warunki korzystania z usługi w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny. Jeśli w naszej jedynej ocenie nie spełniasz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś żadnego terminu lub postanowienia niniejszych Warunków korzystania z usługi, możemy również rozwiązać tę umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia i pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do daty rozwiązania umowy włącznie; I/lub w związku z tym mogą odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub ich części).

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „ Usługę ”i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („ Warunki korzystania z usługi”, „ Warunki ”), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępne przez hiperłącze. Niniejsze Warunki korzystania z usługi mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym bez ograniczeń użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i/lub współtwórcami treści.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków korzystania z usługi przed uzyskaniem dostępu do naszej strony internetowej lub skorzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych Usług. Jeśli niniejsze Warunki korzystania z usługi są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków korzystania z usługi.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do bieżącego sklepu również podlegają Warunkom korzystania z usługi. Z najnowszą wersją Warunków korzystania z usługi możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do witryny internetowej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian stanowi akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. SCTION 17-UMOWA LEPSZA

SEKCJA 1-WARUNKI SKLEPÓW ONLINE
Zgadzając się na niniejsze Warunki korzystania z usługi, oświadczysz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na zezwolenie na korzystanie z tej strony przez osoby małoletnie pozostające na Twoim utrzymaniu.
Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani też nie możesz, podczas korzystania z Serwisu, naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych robaków ani wirusów ani żadnego kodu o destrukcyjnym charakterze.
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie Twoich Usług.

SEKCJA 2-WARUNKI OGÓLNE
Brak przez nas wykonywania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub świadczenia niniejszych Warunków korzystania z usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub świadczenia.
Rozumiesz, że Twoje treści (nie licząc informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w stanie niezaszyfrowanym i obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
Niniejsze Warunki korzystania z usługi oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całą umowę i porozumienie między Tobą a nami oraz regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub współczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, Między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków korzystania z usługi).
Nagłówki użyte w niniejszej umowie są zawarte wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3-DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I CZASNOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych informacji i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie jest na własne ryzyko.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4-MODYFIKACJE DO SŁUŻBY I CENY
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie do modyfikowania lub zaprzestawania usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) bez powiadomienia w dowolnym momencie.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek zmiany, zmianę ceny, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5-PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków korzystania z usługi nie mogą być interpretowane przeciwko stronie sporządzającej. SEKCJA 18-PRAWO ZARZĄDZAJĄCE
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w skle pie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlacz Twojego monitora w dowolnym kolorze będzie dokładny.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub Usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Niniejsze Warunki korzystania z usługi oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy usługi, podlegają prawu Hongkongu i są interpretowane zgodnie z nim.
SEKCJA 19-ZMIANY W WARUNKACH USŁUGI

SEKCJA 6-DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O RACHUNKACH I KONTA
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które złożymy u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej jedynej oceny wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Wyrażasz zgodę na dostarczenie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji dotyczących zakupu i konta dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym skle pie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie na tej stronie.

SEKCJA 7-OPCJONALNE NARZĘDZIA
Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi innych firm, nad którymi nie monitorujemy ani nie mamy żadnej kontroli ani danych wejściowych.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi ”, jak jest” i „ jako dostępne ”bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi stron trzecich lub związanej z tym.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej.
Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej lub Serwisu lub dostęp do niego po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług stanowi akceptację tych zmian.
SEKCJA 20-INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków korzystania z usługi należy przesyłać do nas pod adresem Amandan @ Goldenmaple.com
100 Lauman Ln, drugie piętro, Hicksville, Nowy Jork, 11801
Whatsapp 86 13367006156 E-mail:amanda@artgoldenmaple.com
Tel: 1(678)5399995 Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję.
Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani też zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż Ty lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze, które zamieszczasz i ich dokładność.Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian.
Udało Ci się zasubskrybować!
Ten adres e-mail został zarejestrowany