ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ – artgoldenmaple

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Tổng quan
Trang web này được điều hành bởi goldenmaple®. Trên toàn bộ trang web, các thuật ngữ "chúng tôi", "chúng tôi" và "của chúng tôi" đề cập đến artgoldenmaple. Artgoldenmaple cung cấp trang web này, bao gồm tất cả các thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, người dùng, được điều chỉnh khi bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo nêu tại đây.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và/hoặc mua một cái gì đó từ chúng tôi, bạn tham gia vào "dịch vụ" của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây ("điều khoản dịch vụ", "điều khoản"), bao gồm các điều khoản và điều kiện và chính sách bổ sung được tham chiếu tại đây và/hoặc có sẵn bởi hyperlink. Các điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm không giới hạn người dùng là trình duyệt, Nhà cung cấp, khách hàng, thương gia và/hoặc người đóng góp nội dung.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào. Nếu các điều khoản dịch vụ này được coi là đề nghị, chấp nhận được giới hạn rõ ràng trong các điều khoản dịch vụ này.

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào cửa hàng hiện tại cũng phải tuân theo các điều khoản dịch vụ. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản Dịch vụ bất kỳ lúc nào trên trang này. Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Điều khoản Dịch vụ này bằng cách đăng các cập nhật và / hoặc thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào tạo thành sự chấp nhận những thay đổi đó.

Cửa hàng của chúng tôi được lưu trữ trên shopify Inc. Họ cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử trực tuyến cho phép chúng tôi bán sản phẩm và dịch vụ của mình cho bạn.

Mục 1-Điều khoản cửa hàng trực tuyến
Bằng cách đồng ý với các điều khoản dịch vụ này, bạn đại diện cho rằng bạn ít nhất là độ tuổi của đa số ở tiểu bang hoặc tỉnh của bạn, hoặc rằng bạn là độ tuổi của đa số ở tiểu bang hoặc tỉnh của bạn và bạn đã cho chúng tôi sự đồng ý của bạn để cho phép bất kỳ người phụ thuộc nhỏ nào của bạn sử dụng trang web này.
Bạn không thể sử dụng sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào, cũng như trong việc sử dụng dịch vụ, bạn có thể vi phạm bất kỳ luật nào trong thẩm quyền của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn Luật bản quyền).
Bạn không được truyền bất kỳ giun hoặc virus hoặc bất kỳ mã của một bản chất phá hoại.
Vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt dịch vụ của bạn ngay lập tức.

Mục 2-Điều kiện chung
Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do nào bất cứ lúc nào.
Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được chuyển không được mã hóa và liên quan đến (A) truyền qua các mạng khác nhau; và (B) thay đổi để phù hợp và thích ứng với yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình chuyển qua mạng.
Bạn đồng ý không sao chép, sao chép, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của dịch vụ, sử dụng dịch vụ, hoặc truy cập vào dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web mà chúng tôi cung cấp dịch vụ mà không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng.
Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này chỉ được bao gồm để thuận tiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng khác đến các điều khoản này.

Mục 3-Độ chính xác, đầy đủ và kịp thời Thông tin
Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin có sẵn trên trang web này không chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. Tài liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho thông tin chung và không được dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin chính, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn. Bất kỳ sự phụ thuộc vào tài liệu trên trang web này đều có nguy cơ của riêng bạn.
Trang web này có thể chứa một số thông tin lịch sử nhất định. Thông tin lịch sử, nhất thiết, không phải là hiện tại và chỉ được cung cấp để bạn tham khảo. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của trang này bất kỳ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang của mình. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi đối với trang web của chúng tôi.

Mục 4-Sửa đổi dịch vụ và giá cả
Giá cho sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không báo trước.
Chúng tôi có quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào của dịch vụ) mà không cần thông báo bất cứ lúc nào.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, Đình chỉ hoặc ngừng dịch vụ.

Mục 5-sản phẩm hoặc dịch vụ (nếu có)
Một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định có thể được cung cấp độc quyền trực tuyến thông qua trang web. Các sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng hạn chế và chỉ có thể trả lại hoặc đổi hàng theo chính sách hoàn tiền của chúng tôi: [liên kết đến Chính sách hoàn tiền]
Chúng tôi đã nỗ lực để hiển thị chính xác nhất có thể màu sắc và hình ảnh của sản phẩm của chúng tôi xuất hiện tại cửa hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng Màn hình máy tính của bạn hiển thị bất kỳ màu nào sẽ chính xác.
Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có Nghĩa Vụ, để hạn chế việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc thẩm quyền. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trong từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi có quyền giới hạn số lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc Dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá cả sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ lúc nào. Bất kỳ lời đề nghị nào cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được thực hiện trên trang web này đều vô hiệu khi bị cấm.
Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc vật liệu khác được mua hoặc thu được bởi bạn sẽ đáp ứng mong đợi của bạn, hoặc bất kỳ lỗi nào trong dịch vụ sẽ được sửa chữa.

Mục 6-Độ chính xác của thông tin thanh toán và tài khoản
Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn hàng nào bạn đặt với chúng tôi. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng đã mua cho mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc theo đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn hàng được đặt bởi hoặc theo cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng và / hoặc các đơn hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và / hoặc giao hàng. Trong trường hợp chúng tôi thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên hệ với e-mail và / hoặc địa chỉ thanh toán / số điện thoại được cung cấp tại thời điểm đơn đặt hàng được thực hiện. Chúng tôi có Quyền Hạn chế hoặc cấm các đơn đặt hàng, theo phán đoán duy nhất của chúng tôi, dường như được đặt bởi các đại lý, đại lý hoặc nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin mua hàng và tài khoản hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật kịp thời tài khoản và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, để chúng tôi có thể hoàn thành giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần thiết.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại chính sách hoàn tiền của chúng tôi: [liên kết đến Chính sách hoàn tiền]

Mục 7-công cụ tùy chọn
Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng không có bất kỳ kiểm soát cũng như đầu vào nào.
Bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ như hiện hữu và "sẵn có" mà không có bất kỳ bảo đảm, đại diện hoặc điều kiện nào và không có bất kỳ chứng thực nào. Chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ của bên thứ ba tùy chọn.
Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web đều có nguy cơ và quyết định của riêng bạn và bạn nên đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc và phê duyệt các điều khoản mà các công cụ được cung cấp bởi nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan.
Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và/hoặc tính năng mới thông qua trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và/hoặc dịch vụ mới này cũng phải tuân theo các điều khoản dịch vụ này.

Mục 8-Liên kết của bên thứ ba
Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba.
Liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể hướng dẫn bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc độ chính xác và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba nào hoặc đối với bất kỳ tài liệu nào khác, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thông lệ của bên thứ ba và đảm bảo rằng bạn hiểu chúng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Khiếu Nại, Khiếu Nại, mối quan tâm hoặc câu hỏi liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba nên được chuyển cho bên thứ ba.

Mục 9-Bình Luận, phản hồi của người dùng và các bài gửi khác
Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số bài dự thi cụ thể nhất định (ví dụ như bài Dự Thi) hoặc không có yêu cầu từ chúng tôi, bạn gửi ý tưởng, đề xuất, đề xuất sáng tạo, kế hoạch hoặc các tài liệu khác, cho dù trực tuyến, qua email, qua thư bưu điện, hoặc bằng cách khác (gọi chung là "lời khen ngợi"), Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng trong bất kỳ phương tiện nào mà bạn gửi cho chúng tôi. Chúng tôi và sẽ không có Nghĩa Vụ (1) duy trì bất kỳ bình luận nào trong sự tự tin; (2) trả tiền bồi thường cho bất kỳ bình luận nào; hoặc (3) trả lời bất kỳ bình luận nào.

Bạn đồng ý thêm rằng nhận xét của bạn sẽ không chứa tài liệu bôi nhọ hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hoặc khiêu dâm, hoặc chứa bất kỳ vi rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào theo bất kỳ cách nào. Bạn không được sử dụng một địa chỉ e-mail sai, giả vờ là một người nào đó không phải là chính bạn, hoặc đánh lừa chúng tôi hoặc các bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nhận xét nào bạn đưa ra và tính chính xác của chúng.Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ để biết các thay đổi.
Tổng quan
Trang web này được điều hành bởi goldenmaple®. Trên toàn bộ trang web, các thuật ngữ "chúng tôi", "chúng tôi" và "của chúng tôi" đề cập đến artgoldenmaple. Artgoldenmaple cung cấp trang web này, bao gồm tất cả các thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, người dùng, được điều chỉnh khi bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo nêu tại đây.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và/hoặc mua một cái gì đó từ chúng tôi, bạn tham gia vào "dịch vụ" của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây ("điều khoản dịch vụ", "điều khoản"), bao gồm các điều khoản và điều kiện và chính sách bổ sung được tham chiếu tại đây và/hoặc có sẵn bởi hyperlink. Các điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm không giới hạn người dùng là trình duyệt, Nhà cung cấp, khách hàng, thương gia và/hoặc người đóng góp nội dung.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào. Nếu các điều khoản dịch vụ này được coi là đề nghị, chấp nhận được giới hạn rõ ràng trong các điều khoản dịch vụ này.

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào cửa hàng hiện tại cũng phải tuân theo các điều khoản dịch vụ. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản Dịch vụ bất kỳ lúc nào trên trang này. Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Điều khoản Dịch vụ này bằng cách đăng các cập nhật và / hoặc thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào tạo thành sự chấp nhận những thay đổi đó.

Cửa hàng của chúng tôi được lưu trữ trên shopify Inc. Họ cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử trực tuyến cho phép chúng tôi bán sản phẩm và dịch vụ của mình cho bạn.

Mục 1-Điều khoản cửa hàng trực tuyến
Bằng cách đồng ý với các điều khoản dịch vụ này, bạn đại diện cho rằng bạn ít nhất là độ tuổi của đa số ở tiểu bang hoặc tỉnh của bạn, hoặc rằng bạn là độ tuổi của đa số ở tiểu bang hoặc tỉnh của bạn và bạn đã cho chúng tôi sự đồng ý của bạn để cho phép bất kỳ người phụ thuộc nhỏ nào của bạn sử dụng trang web này.
Bạn không thể sử dụng sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào, cũng như trong việc sử dụng dịch vụ, bạn có thể vi phạm bất kỳ luật nào trong thẩm quyền của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn Luật bản quyền).
Bạn không được truyền bất kỳ giun hoặc virus hoặc bất kỳ mã của một bản chất phá hoại.
Vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt dịch vụ của bạn ngay lập tức.

Mục 2-Điều kiện chung
Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do nào bất cứ lúc nào.
Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được chuyển không được mã hóa và liên quan đến (A) truyền qua các mạng khác nhau; và (B) thay đổi để phù hợp và thích ứng với yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình chuyển qua mạng.
Bạn đồng ý không sao chép, sao chép, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của dịch vụ, sử dụng dịch vụ, hoặc truy cập vào dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web mà chúng tôi cung cấp dịch vụ mà không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng.
Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này chỉ được bao gồm để thuận tiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng khác đến các điều khoản này.

Mục 3-Độ chính xác, đầy đủ và kịp thời Thông tin
Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin có sẵn trên trang web này không chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. Tài liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho thông tin chung và không được dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin chính, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn. Bất kỳ sự phụ thuộc vào tài liệu trên trang web này đều có nguy cơ của riêng bạn.
Trang web này có thể chứa một số thông tin lịch sử nhất định. Thông tin lịch sử, nhất thiết, không phải là hiện tại và chỉ được cung cấp để bạn tham khảo. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của trang này bất kỳ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang của mình. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi đối với trang web của chúng tôi.

Mục 4-Sửa đổi dịch vụ và giá cả
Giá cho sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không báo trước.
Chúng tôi có quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào của dịch vụ) mà không cần thông báo bất cứ lúc nào.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, Đình chỉ hoặc ngừng dịch vụ.

Mục 5-sản phẩm hoặc dịch vụ (nếu có)
Một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định có thể được cung cấp độc quyền trực tuyến thông qua trang web. Các sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng hạn chế và chỉ có thể trả lại hoặc đổi hàng theo chính sách hoàn tiền của chúng tôi: [liên kết đến Chính sách hoàn tiền]
Chúng tôi đã nỗ lực để hiển thị chính xác nhất có thể màu sắc và hình ảnh của sản phẩm của chúng tôi xuất hiện tại cửa hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng Màn hình máy tính của bạn hiển thị bất kỳ màu nào sẽ chính xác.
Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có Nghĩa Vụ, để hạn chế việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc thẩm quyền. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trong từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi có quyền giới hạn số lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc Dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá cả sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ lúc nào. Bất kỳ lời đề nghị nào cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được thực hiện trên trang web này đều vô hiệu khi bị cấm.
Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc vật liệu khác được mua hoặc thu được bởi bạn sẽ đáp ứng mong đợi của bạn, hoặc bất kỳ lỗi nào trong dịch vụ sẽ được sửa chữa.

Mục 6-Độ chính xác của thông tin thanh toán và tài khoản
Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn hàng nào bạn đặt với chúng tôi. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng đã mua cho mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc theo đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn hàng được đặt bởi hoặc theo cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng và / hoặc các đơn hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và / hoặc giao hàng. Trong trường hợp chúng tôi thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên hệ với e-mail và / hoặc địa chỉ thanh toán / số điện thoại được cung cấp tại thời điểm đơn đặt hàng được thực hiện. Chúng tôi có Quyền Hạn chế hoặc cấm các đơn đặt hàng, theo phán đoán duy nhất của chúng tôi, dường như được đặt bởi các đại lý, đại lý hoặc nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin mua hàng và tài khoản hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật kịp thời tài khoản và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, để chúng tôi có thể hoàn thành giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần thiết.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại chính sách hoàn tiền của chúng tôi: [liên kết đến Chính sách hoàn tiền]

Mục 7-công cụ tùy chọn
Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng không có bất kỳ kiểm soát cũng như đầu vào nào.
Bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ như hiện hữu và "sẵn có" mà không có bất kỳ bảo đảm, đại diện hoặc điều kiện nào và không có bất kỳ chứng thực nào. Chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ của bên thứ ba tùy chọn.
Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web đều có nguy cơ và quyết định của riêng bạn và bạn nên đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc và phê duyệt các điều khoản mà các công cụ được cung cấp bởi nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan.
Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và/hoặc tính năng mới thông qua trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và/hoặc dịch vụ mới này cũng phải tuân theo các điều khoản dịch vụ này.

Mục 8-Liên kết của bên thứ ba
Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba.
Liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể hướng dẫn bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc độ chính xác và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba nào hoặc đối với bất kỳ tài liệu nào khác, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thông lệ của bên thứ ba và đảm bảo rằng bạn hiểu chúng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Khiếu Nại, Khiếu Nại, mối quan tâm hoặc câu hỏi liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba nên được chuyển cho bên thứ ba.

Mục 9-Bình Luận, phản hồi của người dùng và các bài gửi khác
Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số bài dự thi cụ thể nhất định (ví dụ như bài Dự Thi) hoặc không có yêu cầu từ chúng tôi, bạn gửi ý tưởng, đề xuất, đề xuất sáng tạo, kế hoạch hoặc các tài liệu khác, cho dù trực tuyến, qua email, qua thư bưu điện, hoặc bằng cách khác (gọi chung là "lời khen ngợi"), Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng trong bất kỳ phương tiện nào mà bạn gửi cho chúng tôi. Chúng tôi và sẽ không có Nghĩa Vụ (1) duy trì bất kỳ bình luận nào trong sự tự tin; (2) trả tiền bồi thường cho bất kỳ bình luận nào; hoặc (3) trả lời bất kỳ bình luận nào.

Bạn đồng ý thêm rằng nhận xét của bạn sẽ không chứa tài liệu bôi nhọ hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hoặc khiêu dâm, hoặc chứa bất kỳ vi rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào theo bất kỳ cách nào. Bạn không được sử dụng một địa chỉ e-mail sai, giả vờ là một người nào đó không phải là chính bạn, hoặc đánh lừa chúng tôi hoặc các bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nhận xét nào bạn đưa ra và tính chính xác của chúng.Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ để biết các thay đổi.
Bạn đã đăng ký thành công!
Email này đã được đăng ký